Tazkirah Ramadhan DMPM

Home Tazkirah Ramadhan DMPM
Tadabbur Al Quran : Juzuk 16 : Al Kahfi: Ayat 110 Firman Allah serta terjemahannya: Katakanlah (wahai Muhammad): "Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahawasanya Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Satu. Oleh itu, sesiapa yang...
Tadabbur Al Quran Juzuk 15 : Surah Al-Isra': Ayat 16 dan 17 Firman Allah serta terjemahannya Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu (agar mentaati Allah), tetapi...
  Tadabbur Al Quran Juzuk 14: Surah Al-Hijr: Ayat 39-40 Firman Allah serta terjemahannya: Iblis berkata: "Wahai Tuhanku! Kerana Engkau telah menjadikan daku sesat, (maka) demi sesungguhnya aku akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam dan zuriatnya di...
Tazkirah Ramadhan Siri 13/1438H Tadabbur Al Quran Juzu 13: Surah Ibrahim: Ayat 24 - 27   Terjemahannya: Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya (menjulang) ke...
Tazkirah Ramadhan Siri 12/1438H Tadabbur Al Quran Juzuk 12: Surah Hud: Ayat 15-16 Terjemahannya: "Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nescaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu...
Tazkirah Ramadhan Siri 11/1438H Tadabbur Al Quran Juzuk 11: Surah At-Taubah: Ayat 111 Terjemahannya: Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang Mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan Syurga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh...
Tazkirah Ramadhan Siri 10/1438H Tadabbur Al Quran Juzuk 10: Surah Al-Anfal: Ayat 60-62 Terjemahannya: Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia, untuk...
Tazkirah Ramadhan Siri 9/1438H Tadabbur Al Quran Juzuk 9: Surah Al-A'raf: Ayat 88-90 Terjemahannya: " Pemuka- pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Syu'aib berkata, " wahai Syu'aib pasti kami usir engkau bersama-sama orang - orang yang beriman dari...
Tazkirah Ramadhan Siri 8/1438H  Tadabbur AlQuran Juzuk 8: Surah Al-A'raf: Ayat 1-5 Terjemahannya: Alif, Laam, Miim, Saad. (ayat 1) (Al-Quran ini) sebuah Kitab yang diturunkan kepadamu (wahai Muhammad dari Tuhanmu). Oleh itu, janganlah ada perasaan bimbang dalam dadamu...
Tazkirah Ramadhan Siri 7/1438H Tadabbur Al Quran Juzuk 7: Surah Al-An'am: Ayat 68-69 Terjemahannya: Dan apabila kamu melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa...
- Advertisement -

Terkini