Home Tags YB Dato’ Iskandar

Tag: YB Dato’ Iskandar

Sidang Dewan Selangor : Hak Milik Strata

KENYATAAN AKHBAR  PERTANYAAN-PERTANYAAN MULUT DARIPADA Y.B. TUAN NG SZE HAN (N30 KINRARA) BAGI SOALAN NO. 21 PADA 7 NOVEMBER 2017.  HAK MILIK STRATA a) Untuk makluman YB Kinrara, jumlah skim...

Sidang Dewan Selangor : Projek Perumahan Rakyat (PPR)

KENYATAAN AKHBAR  PERTANYAAN-PERTANYAAN MULUT DARIPADA Y.B. DATUK HALIMATON SAADIAH BINTI BOHAN (KOTA DAMANSARA) BAGI SOALAN NO. 36 PADA 7 NOVEMBER 2017.  PROJEK PERUMAHAN RAKYAT (PPR) a) Untuk makluman Yang Berhormat,...
- Advertisement -

Terkini