Home Berita PAS Perak

Pergaulan bebas anak muda perlu dipandang serius

137
SHARE

Pergaulan bebas anak muda perlu dipandang serius

Pergaulan bebas dikaitkan dengan peristiwakompleks yang memudahkan interaksi sosial tanpa menggunakan halangan tradisional. Anak muda sering terlibat dalam aktiviti ini sebagai cara untuk meluahkan keunikan diri dan meneroka identiti mereka. Walaupun ia boleh meningkatkan risiko dan manfaat, pergaulan bebas juga boleh meningkatkan risiko.

Penting untuk difahami bahawa tidak semua pergaulan bebas mempunyai kesan negatif. Beberapa individu dapat mengawalnya dengan bijak, membina hubungan yang sihat dan berkekalan. Namun, terdapat juga risiko ketidakbolehan menguruskannya, penyalahgunaan pergaulan, atau penilaian yang tidak bijak.

Keperluan pendidikan seksual dan pendidikan moral dalam masyarakat semakin relevan untuk membimbing anak-anak muda dalam menjalani pergaulan yang sihat. Usaha kerjasama dari keluarga, sekolah, dan masyarakat boleh membantu mencipta persekitaran yang menyokong perkembangan positif anak muda, menjadikan pergaulan sebagai saranan pembelajaran dan pembangunan diri yang positif.

Pergaulan bebas dalam kalangan anak muda menurut persepsi Islam sering dianggap sebagai pelanggaran nilai moral dan ajaran agama. Dalam Islam, hubungan antara lelaki dan wanita di luar perkahwinan dianggap tidak sesuai dengan prinsip kesucian dan ketaatan. Pergaulan bebas boleh memberi kesan negatif kepada individu dan masyarakat, seperti penurunan moral dan peningkatan risiko tingkah laku yang tidak sesuai.

Islam menggalakkan golongan muda menjaga batas dalam pergaulan sosial, menekankan kepentingan mematuhi norma agama. Pemahaman ini berdasarkan kepercayaan bahawa tingkah laku yang sesuai dengan ajaran Islam akan membentuk masyarakat yang lebih baik dan harmoni. Oleh itu, adalah penting bagi anak-anak muda Islam untuk memahami nilai-nilai agama mereka dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian mereka, mengelakkan pergaulan bebas yang boleh merosakkan integriti rohani dan moral mereka.

Irshad Zamani Nazri
Mahasiswa USIM