Home Buletin JITM

Buletin JITM 4.0

1621
SHARE

Perkataan fotografi berasal
daripada bahasa Greek yang
membawa maksud melukis
dengan cahaya. Seorang
jurufoto perlu memiliki
kemahiran bagaimana untuk
merakam dan mengawal
cahaya dengan baik.

Fotografi adalah satu seni dakwah
melalui teknik visual. Gambar adalah
satu satu medium yang paling cepat
dan mudah tersebar terutama di
media sosial. Oleh itu, kita disaran
agar mengambil gambar yang
membawa imej dan maksud yang
positif, serta mengikuti syariat Islam.
Fotografi yang berkesan adalah foto
yang mampu memberi tambah nilai
dalam sebuah berita mahupun
penceritaan. Oleh itu, jadikanlah foto-
foto yang diambil mampu beri
inspirasi dan mempengaruhi
seseorang menjadi yang lebih baik.
Kita tonjolkan lebih banyak hasil
fotografi yang mampu mendekatkan
orang ramai dengan Islam.