Syarat Keahlian

  538
  SHARE

   

  Adapun syarat untuk menjadi seorang ahli PAS itu ialah:

  • Warganegara Malaysia
    
  • Beragama Islam
    
  • Aqil baligh menurut Hukum Syariat
    
  • Mengaku menerima serta taat kepada Perlembagaan PAS, peraturan, arahan-arahan dan keputusan-keputusan Parti dari masa ke semasa
    
  • Seorang pelajar Universiti atau Kolej Universiti tidak boleh menjadi ahli tanpa mendapat kebenaran bertulis daripada Naib Censolar university berkenaan.