Home Artikel PAS Pusat

Sumbangan Kementerian Sumber Manusia (KSM) Semasa COVID-19

325
SHARE

Sumbangan Kementerian Sumber Manusia (KSM) Semasa COVID-19 

1. Ordinan Darurat Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 (Pindaan 2021) telah diwartakan pada 26 Februari 2021 bagi penambahbaikan pengurusan penginapan pekerja dalam mencegah COVID-19.

2. Penguatkuasaan Akta Standar Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 ( Pindaan 2020) [Akta 446] mulai 1 Jun 2020 yang diperluaskan kepada semua sektor pekerjaan.

3. PENJANAKerjaya 1.0, PENJANAKerjana 2.0 dan Program Subsidi Upah (PSU) oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO).

4. Pelaksanaan PENJANA HDRF oleh Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB).

#MalaysiaPrihatin
#Permai